Tijdschrift Brielse Mare

  • Twee keer per jaar brengt onze vereniging het blad Brielse Mare uit. Leden krijgen het blad automatisch toegezonden, voor belangstellenden is te koop bij het Historisch Museum Den Briel, boekhandel Hoofdstuk Eén, hobby- en kantoorbenodigdhedenwinkel Kantoor & Creatief en het Streekarchief.
  • In de Brielse Mare leest u artikelen over de geschiedenis van de stad en de streek en natuurlijk nieuws van de vereniging.
  • Onder Download Brielse Mare zijn (voor leden/met paswoord) alle eerder verschenen nummers als pdf-document te vinden.
  • Door te klikken op Index krijgt men een overzicht van alle eerder verschenen artikelen te zien.
  • Hieronder vindt u een beknopte inhoudsopgave uit de laatste edities van de Brielse Mare.
  • Het eerstvolgende nummer verschijnt in oktober 2023.

April 2023

JAARGANG 33 – NR. 1

Capirussa – Terug van weggeweest

| 3301 | No Comments
Door één verkeerd woord veranderde in 1815 de wapendrager van het Brielse gemeentewapen, het monstrum Capirussa, van vrouw in man. Stadsarchivarissen als onder anderen Johan Been probeerden de historische blunder…

OMZIEN IN VERWONDERING (3) – De Watersnoodramp van 1953

| 3301 | No Comments
Het stof is langzamerhand weer gaan liggen. Als u dit leest, ligt de datum van 1 februari alweer een paar maanden achter ons. Nederland herdacht op die datum de vreselijke…

Villa Anna in Heenvliet – en haar bewoners –

| 3301 | No Comments
Op 29 mei 1908 was het druk in Café van Hal in Nieuwesluis, ongewoon druk. Ongewoon omdat er niet de vaste bezoekers waren. Het was de dag van aanbesteding  van…

AANWINST VOOR DE COLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

| 3301 | No Comments
Kampement in de duinen van Voorne. Het Streekarchief beheert informatie, zoals de Archiefwet voorschrijft: ‘ongeacht de vorm’. De ene keer is het een tekst, de andere keer een foto, prent…

De slag om de Noordpoort 2:0

| 3301 | No Comments
Het bouwplan voor een moderne versie van de Noordpoort op het 1 aprilmonument, heeft Brielle vier jaar lang in de greep gehouden. Op de laatste Brielle-lezing hield hoogleraar internationale en…

OKTOBER 2022

JAARGANG 32 – NR. 2

Willem van Oranje wist op 1 april 1572 van niets…

| 3202 | No Comments
In Brielle verkeerden velen nog altijd in de veronderstelling dat de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572 toentertijd al direct als een geweldig wapenfeit werd…

Wat gebeurde op de dag na 1 april?

| 3202 | No Comments
Over 1 april is veel geschreven. Maar wat gebeurde er de dag erna? In de vier jaar dat de geuzen in de Nederlanden aan land kwamen, was het patroon heel…

Vrijheid en tolerantie zijn niet vanzelfsprekend

| 3202 | No Comments
De sleutelwoorden van de herdenking van het 450ste geboortejaar van Nederland zijn vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Als historicus en als laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente Brielle gaat drs.…

Rampjaar 1672: de oorlog is dichtbij, maar Brielle vlagt

| 3202 | No Comments
Een eeuw na de inname door de watergeuzen hingen op 1 april 1672 in Brielle de vlaggen uit. Vijf dagen eerder, op 27 maart in dat rampjaar 1672, had Engeland…

De Kijkpaal van Brielle

| 3202 | No Comments
Het bolwerk waarin de fundamenten van de historische Noordpoort liggen, kennen de meesten als ‘Bastion IX’. De officiële naam ervan luidt ‘Kijkpaalbolwerk’. Die naam dankt het bolwerk aan de Kijkpaal…