Brielse Mare

Twee keer per jaar brengt onze vereniging het blad Brielse Mare uit. Leden krijgen het blad automatisch toegezonden, voor belangstellenden is het voor 4,00 euro te koop bij de plaatselijke boekhandels, het Historisch Museum Den Briel en het Streekarchief.

In de Brielse Mare leest u artikelen over de geschiedenis van de stad en de streek en natuurlijk nieuws van de vereniging.

In de editie van oktober 2021 komen verleden, heden en toekomst bij elkaar.
Zo is er een artikel over de 18e eeuwse Oostvoornse Vaart, nu een water langs de Bollaarsdijk en Heindijk.

Ook van vroeger is het artikel over de Q-vlag en quarantainemaatregelen waar reders en schepelingen bij het binnenlopen van een schip mee te maken konden krijgen.

Meer heden en toekomst zijn de voorbereidingen voor de viering in 2022 van ‘450 jaar bevrijding’, de herdenking van de inname van Brielle door de Watergeuzen. In dit nummer wordt kort teruggekeken op de voorgaande 3 jubileumfeesten.

De cover toon de ‘blijde incomste’ van Koningin-Moeder Emma en Prinses Juliana in 1922.

Onder Download Brielse Mare zijn alle eerder verschenen nummers als pdf-document te vinden.

Door te klikken op Index krijgt men een overzicht van alle eerder verschenen artikelen te zien.