Brielse Mare

Twee keer per jaar brengt onze vereniging het blad Brielse Mare uit. Leden krijgen het blad automatisch toegezonden, voor belangstellenden is te koop bij de plaatselijke boekhandels, het Historisch Museum Den Briel en het Streekarchief.

In de Brielse Mare leest u artikelen over de geschiedenis van de stad en de streek en natuurlijk nieuws van de vereniging.

Onder Download Brielse Mare zijn (voor leden/met paswoord) alle eerder verschenen nummers als pdf-document te vinden.

Door te klikken op Index krijgt men een overzicht van alle eerder verschenen artikelen te zien.

Hieronder vindt u een indruk van de laatst verschenen Brielse Mare.

OKTOBER 2022

JAARGANG 32 NR. 2

WILLEM VAN ORANJE WIST OP 1 APRIL VAN NIETS
Nieuws inname pas op 20 april op de Dillenburg

DE DAG NA 1 APRIL
Wat gebeurde er in Den Briel

VRIJHEID EN TOLERANTIE
Sleutelwoorden van de herdenking

Rampjaar 1672
De oorlog is dichtbij maar Brielle vlagt

DE KIJKPAAL VAN BRIELLE
…waar de fundamenten van de Noordpoort liggen

Willem van Oranje wist op 1 april 1572 van niets…

In Brielle verkeerden velen nog altijd in de veronderstelling dat de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572 toentertijd al direct als een geweldig wapenfeit werd gezien, maar sinds de officiële opening van het Herdenkingsjaar 1572 op 24 maart van dit jaar weten we beter. Willem van Oranje hoorde het nieuws pas op 20 april op de Dillenburg. De inname van Den Briel was weliswaar een belangrijke radertje in De Opstand in 1572, maar eigenlijk dwingt dat tot bescheidenheid’, zo hield de partner van prof. Guido Marnef van de Universiteit Antwerpen, dr. An Kint, de aanwezigen onder wie Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in de Sint-Catharijnekerk voor. Ook bleek uit deze door Marnef geschreven rede dat de overgave van Vlissingen eigenlijk het belangrijkst was.

Wat gebeurde op de dag na 1 april

Over 1 april is veel geschreven. Maar wat gebeurde er de dag erna? In de vier jaar
dat de geuzen in de Nederlanden aan land kwamen, was het patroon heel herkenbaar:
‘ze kwamen, ze plunderden en ze voeren weer weg’.
Voor Den Briel ging die vlieger niet op…

Vrijheid en tolerantie zijn niet vanzelfsprekend

De sleutelwoorden van de herdenking van het 450ste geboortejaar van Nederland zijn vrijheid, verscheidenheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Als historicus en als laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente Brielle gaat drs. Gregor Rensen dieper in op deze kernwaarden die in 1572 aan de basis lagen van het latere Nederland, zijn tegenwoordige democratie en zijn welvaart.

Rampjaar 1672: de oorlog is dichtbij, maar Brielle vlagt

Een eeuw na de inname door de watergeuzen hingen op 1 april 1672 in Brielle de vlaggen uit. Vijf dagen eerder, op 27 maart in dat rampjaar 1672, had Engeland de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën nog de oorlog verklaard. Maar de stad vierde standvastig de vrijheid alsof de Republiek niet in gevaar was. Voorne-Putten lag weliswaar in de periferie van het strijdgewoel, toch kwam de oorlog meer dan eens dichtbij.

De Kijkpaal van Brielle

Het bolwerk waarin de fundamenten van de historische Noordpoort liggen, kennen de meesten als ‘Bastion IX’. De officiële naam ervan luidt ‘Kijkpaalbolwerk’.
Die naam dankt het bolwerk aan de Kijkpaal die hier bijna twee eeuwen lang heeft gestaan.