In Brielle verkeerden velen nog altijd in de veronderstelling dat de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572 toentertijd al direct als een geweldig wapenfeit werd gezien, maar sinds de officiële opening van het Herdenkingsjaar 1572 op 24 maart van dit jaar weten we beter. Willem van Oranje hoorde het nieuws pas op 20 april op de Dillenburg. De inname van Den Briel was weliswaar een belangrijke radertje in De Opstand in 1572, maar eigenlijk dwingt dat tot bescheidenheid’, zo hield de partner van prof. Guido Marnef van de Universiteit Antwerpen, dr. An Kint, de aanwezigen onder wie Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in de Sint-Catharijnekerk voor. Ook bleek uit deze door Marnef geschreven rede dat de overgave van Vlissingen eigenlijk het belangrijkst was.