Welkom bij

 

BRIELLE BRUIST VAN HISTORIE

Brielle kreeg in 1330 stadsrechten. Door de vele historische panden en verdedigingswerken is de sfeer van vroeger tijden nog overal te voelen en te zien. ‘Den Briel’ staat vooral bekend om de inname door de Watergeuzen op 1 april 1572. De inname van de stad wordt gezien als het begin van de opstand tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog.

Uiteraard kent de geschiedenis van Brielle veel meer interessante periodes met belangrijke gebeurtenissen dan alleen die van de Opstand. De Historische vereniging De Brielse Maasmond wil de belangstelling voor onze rijke historie graag stimuleren en de kennis over het verleden van Brielle en omstreken bevorderen. Dat doen we op verschillende manieren.

Zo geven wij twee keer per jaar de Brielse Mare uit. De Brielse Mare is een historisch tijdschrift met artikelen over de geschiedenis van Brielle en omstreken. Het blad is een begrip voor wie geïnteresseerd is in ons lokale verleden. Ook hebben we incidenteel speciale uitgaven waarin boeiende onderwerpen dieper worden uitgewerkt.

Wij organiseren goed bezochte lezingen over onderwerpen uit de regionale geschiedenis. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van een publicatie. Er wordt gelukkig veel geschreven over onze historisch belangrijke omgeving. Voor onze leden organiseren wij jaarlijks interessante en gezellige excursies.

Wij steunen actief het museum met aankopen en restauraties van objecten en het in bruikleen geven voor expositie van onze eigen collectie. Onze leden hebben gratis toegang tot het museum. Neem een kijkje op de website van het museum:  www.historischmuseumdenbriel.nl

Spreekt de geschiedenis van Brielle en omstreken
u aan en wilt u lid worden van onze vereniging?
U bent van harte welkom!

Meld u aan als lid!