Terug

Onze vereniging is een ANBI, dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s zijn vrijgesteld van belasting bij erfenissen en schenkingen. Wilt u ons steunen met een gift, dan kunt u die onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Vraag uw belastingadviseur en/of notaris naar de details in verband met uw persoonlijke omstandigheden.

Op deze pagina vindt u alle gegevens omtrent ANBI-status van onze vereniging.

Informatie Belastingdienst

Historische vereniging De Brielse Maasmond
KvK 40346308
IBAN NL20INGB0000208792
RSIN 809296858

Contactgegevens secretaris:
Ronald J. de Ridder
Van Bloys van Treslongweg 3
3231 CT Brielle
tel.: 0181 414674
e-mail: info(at)debrielsemaasmond.nl

Bestuursleden:
Dick Verbeek, voorzitter
Ronald de Ridder, secretaris
Frank van Bohemen, penningmeester
Klaas Schipper, redactie
Ynze Kuiper
Trudy Schipper
Betty van Viegen

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Ze ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

Doelstelling:
Statutaire doelstelling Historische Vereniging De Brielse Maasmond

Beleidsplan:
Beleidsplan Historische Vereniging De Brielse Maasmond

Jaarverslag:
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording:
Balans Historische vereniging De Brielse Maasmond 2015
V en W Historische vereniging De Brielse Maasmond 2015
Balans Historische vereniging De Brielse Maasmond 2016
V en W Historische vereniging De Brielse Maasmond 2016
Balans Historische vereniging De Brielse Maasmond 2017
V en W Historische vereniging De Brielse Maasmond 2017
Balans Historische vereniging De Brielse Maasmond 2018
V en W Historische vereniging De Brielse Maasmond 2018
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020