Bestuursleden:

Ynze Kuiper, voorzitter

Ronald de Ridder, secretaris

Frank van Bohemen, penningmeester

Klaas Schipper, hoofdredactie

Trudy Schipper

Betty van Viegen

Marcel Bakker, opmaak website & Brielse Mare

Terug