Bestuursleden:

Dick Verbeek, aftredend voorzitter

Ynze Kuiper, interim voorzitter

Ronald de Ridder, secretaris

Frank van Bohemen, penningmeester

Klaas Schipper, hoofdredactie

Trudy Schipper

Betty van Viegen

Marcel Bakker, opmaak website en Brielse Mare

Terug