De monding van de Maas is van oudsher een druk bevaren scheepsroute. Maar met al zijn ondiepten en geulen was het ook eeuwenlang een verraderlijk water, waar menig schip naar de
bodem verdween. Briellenaar Ad Hoogerwerf heeft zijn historische collectie uitgebreid met een klein scheepskanon, een zogeheten draaibas, uit een van de wrakken. Hij ging op zoek
naar het verhaal achter deze vondst.