Een eeuw na de inname door de watergeuzen hingen op 1 april 1672 in Brielle de vlaggen uit.

Vijf dagen eerder, op 27 maart in dat rampjaar 1672, had Engeland de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën nog de oorlog verklaard.

Maar de stad vierde standvastig de vrijheid alsof de Republiek niet in gevaar was. V

Voorne-Putten lag weliswaar in de periferie van het strijdgewoel, toch kwam de oorlog meer dan eens dichtbij.