Het Streekarchief beheert informatie, zoals de Archiefwet voorschrijft, ‘ongeacht de vorm’.
De ene keer is het een tekst, de andere keer een foto, prent of aquarel, veelal is dat op papier, soms op perkament en een enkele keer digitaal. In alle gevallen heeft het een verhaal.