Over 1 april is veel geschreven. Maar wat gebeurde er de dag erna? In de vier jaar
dat de geuzen in de Nederlanden aan land kwamen, was het patroon heel herkenbaar:
‘ze kwamen, ze plunderden en ze voeren weer weg’.
Voor Den Briel ging die vlieger niet op…