Uitnodiging & Agenda Algemene Ledenvergadering + Uitnodiging Lezing op 23-11-2023.

 

ALV (start 21:15 uur):

Locatie: Raadzaal (Stadhuis), Markt 1, 3231AH, Brielle

1) Opening en welkom door voorzitter, de heer D.A. Verbeek.

2) Mededelingen.

3) Notulen/kort verslag ledenvergadering woensdag 19 april 2023 (verkrijgbaar in de zaal).

4) Financieel actueel (zie hier de financiële verslagen).

5) Inzake (eventuele) excursie(s).

6) Gelegenheid tot het stellen van vragen.

7) Sluiting

 

Lezing (start 20:00 uur):

Rob van Breda en Peter Moree van het Briels Klokkenluidersgilde geven een lezing over de beroemde middeleeuwse Briellenaar Jacob van Maerlant.

Volgend jaar (2024) zal over zijn leven en werken een aantal voorstellingen gegeven worden in Brielle.