Ten behoeve van de ALV op 23 november 2023 vindt u hieronder de financiële verslagen: