Tijdens de meivakantie t/m 5 mei zijn in Historisch Museum Den Briel verschillende activiteiten te doen. Voor de jonge kinderen zijn er de speurtochten Ahoy zeebonken, het Geuzenpaspoort en het verkleden.

Voor oudere kinderen en volwassenen is er vanaf nu het dilemmaspel “Wat zou jíj doen”?

Dilemmaspel WAT ZOU JÍJ DOEN? Het leven aan boord van de Brederode en andere schepen was hard. Ziektes, lijfstraffen en gevechten op volle zee. De bemanning moest 100% gehoorzamen aan de kapitein of admiraal. Maar zou jij gehoorzamen als je een lijfstraf uit moest delen of andermans bezittingen moest platbranden? Deze en meer dilemma’s kom je in de meivakantie tegen in de Zeeheldenzaal en in de VOC-zaal van Historisch Museum Den Briel.

En verder zijn er allerlei interactieve onderdelen te vinden bij de vaste presentatie over de Tachtigjarige Oorlog en bij de archeologische sectie Het Brielse Kloosterleven Opgegraven.

Op zaterdag 27 april is het museum gesloten.Historisch Museum Den Briel

Markt 1, 3231 AH, Brielle
Algemene info museum 0181-475475

www.historischmuseumdenbriel.nl
Facebook: De Tachtigjarige Oorlog
X: @MuseumDenBriel
Instagram: @museumdenbriel