Datum: donderdag 18 april 2024

Tijd van aanvang: 21.15 uur

Locatie: de Sjoel, Turfkade 16, 3231 AR Brielle

 

1.      Opening en welkom.

2.      Betreffende afscheid van de heer Dick Verbeek als voorzitter van de vereniging.

3.      Voorstel om de heer Ynze Kuiper met onmiddellijke ingang te benoemen tot voorzitter van de vereniging.

Voorstel om de heer Marcel Bakker met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de vereniging.

4.      Mededelingen.

5.      Notulen/kort verslag inzake de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden op donderdag 23 november 2023 (zie de website van de vereniging).

6.      Vaststellen jaarstukken (financiën; verslag kascontrolecommissie) (zie de website van de vereniging, onder  www.debrielsemaasmond.nl/van-de-penningmeester

Bestuur verslag.

7.      Aanwijzen kascontrolecommissie voor het jaar 2025.

8.      Financieel actueel.

9.      Activiteiten 2024.

10.   Gelegenheid tot het stellen van vragen.

11.    Sluiting.