Op vrijdagmiddag 9 juni a.s. reikt mevrouw Janneke Postma, wethouder van de gemeente Voorne aan Zee, het eerste exemplaar van de publicatie “Honderd Jaar Verzamelen 19122012. Tien Jaar Later 2022, uit aan prof. dr. J.A. Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer der StatenGeneraal.

De publicatie is financieel mogelijk gemaakt door de Historische Vereniging de Brielse Maasmond.

Aansluitend onthult prof. dr. Bruijn het in 1607 door Michiel van Mierevelt geschilderde portret van prins Maurits, dat het Historisch Museum Den Briel in bruikleen heeft gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het portret wordt normaliter tentoongesteld in de Eerste Kamer, maar kwam ten gevolge van de verbouwing van het Binnenhof beschikbaar als bruikleen voor het Historisch Museum Den Briel.

Programma 9 juni 2023:
-15.00 uur inloop in de raadzaal met koffie, thee en een taartje
-15.30 uur welkom door drs. Dick Verbeek, voorzitter Historische Vereniging De Brielse Maasmond

-15.40 uur uitreiking publicatie door wethouder Postma aan prof. dr. Bruijn en dankwoord

-15.50 uur onthulling portret Maurits in het museum over de Tachtigjarige Oorlog &
hapje en drankje in de raadzaal
-17.00 uur
einde bijeenkomst

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn in het Stadhuis, Historisch Museum Den Briel, Markt 1 Brielle

Wij ontvangen uw aanmelding graag via info@historischmuseumdenbriel.nl

Met vriendelijke groeten,
Drs. Dick Verbeek, voorzitter Historische Vereniging De Brielse Maasmond
Drs. Marijke Holtrop, directeur Historisch Museum Den Briel, gemeente Voorne
aan Zee.