Presentatie speciale uitgave Brielse Mare

Op 4 december 2018 vond de presentatie plaats van ‘Beste Ouders. Drie Brielse militairen in Indonesië en Korea’, een publicatie van Gerda Arkenbout en Meta Snijders. Hiervoor ontving onze vereniging financiële steun en gastvrijheid van de gemeente Brielle.
In de raadszaal van het oude stadhuis ontving burgemeester Gregor Rensen namens de gemeente Brielle veel genodigden, onder wie vertegenwoordigers van veteranenorganisaties, leden van de gemeenteraad en natuurlijk familie van de drie militairen. De burgemeester wees er in zijn toespraak op dat het belangrijk was om te zien hoe grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis invloed hebben gehad op het na-oorlogse Den Briel en het leven van de drie militairen en hun familie. Na hem sprak onze voorzitter, Dick Verbeek, die op zijn beurt de auteurs het woord gaf.

Gerda Arkenbout en Meta Snijders vertelden kort iets over de aanpak van hun onderzoek. Daarbij waren portretten van Henny Troost, Wim Mol en Joop Zwart te zien. Vervolgens overhandigden zij het eerste exemplaar van de publicatie aan de vertegenwoordiger van de ambassade van Zuid-Korea, de heer Jung-iL Han, die een bevlogen toespraak hield. Hij benadrukte dat zijn land en hijzelf de Brielse militairen die in Korea sneuvelden zeer dankbaar zijn voor hun inzet: ‘Zonder hen, zou ik hier niet gestaan hebben.’

Wim Mol schreef tijdens zijn uitzendingen naar Indonesië en Korea vele brieven naar zijn ouders in Brielle. Ze worden bewaard in het Streekarchief en vormden het uitgangspunt van het onderzoek naar de drie gesneuvelde Brielse militairen.
(Foto: Streekarchief Voorne-Putten)