Historische Vereniging De Brielse Maasmond

 

Notulen / Kort Verslag inzake

Algemene Ledenvergadering gehouden op 23 november 2023

in de Raadzaal van het Oude Stadhuis, Markt 1, 3231 AH Brielle

 

1.

Opening en welkom.

Om 21.15 uur opent de voorzitter, Dick Verbeek, de vergadering. En heet ons welkom.

2.

Mededeling(en).

Er zijn drie afmeldingen. Bovendien heeft Marijke Holtrop zich afgemeld.

3.

Notulen / Kort Verslag ledenvergadering woensdag 19 april 2023.

Naar aanleiding van een vraag vanuit de zaal: de Notulen zullen in het vervolg op onze website worden gezet. Notulen / Kort verslag worden vastgesteld.

4.

Financieel actueel.

De financiele verslaglegging tot en met oktober 2023 staat op onze website.

De balans per 31 oktober en de winst- en verliesrekening tot en met 31 oktober eveneens.

Lid Chris Veldhuizen complimenteert penningmeester Frank van Bohemen voor de gedetailleerde financiële verslagen.

5.

Inzake (eventuele) excursie(s). 

Bestuurder Ynze Kuiper vertelt een en ander over de organisatie van de voor september 2023 geplande excursie. Deze ging niet door vanwege te weinig deelnemers. In dit verband zijn er twee vragen: waarom waren er te weinig aanmeldingen ? Is er bij leden nog wel behoefte aan excursie of moet de vereniging stoppen met de organisatie  ? Lid Peter Moree zegt dat afschaffing een verarming zou zijn en oppert enkele onderling verbindende activiteiten, zoals gezamenlijk eten en daarna een lezing en -periodieke; bijvoorbeeld vier maal per jaar- bijeenkomsten in “De Zalm”. Peter noemt als excursiedoel: Educatief Archeologisch Erf in Vlaardingen. Mieke van Alphen zegt: we moeten op de actualiteit inspelen (tentoonstelling(en) ); reizen met eigen vervoer kan een optie zijn. Als eventuele excursiedoelen worden genoemd Museum Slager (Den Bosch), Zwanenbroedershuis (Den Bosch), Museum Bisdom van Vliet (Haastrecht). Klaas Schipper zegt: gezocht moet worden naar iets speciaals. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat een excursie ook de vorm van een rondleiding kan hebben. Een excursiedoel in de eigen omgeving kan een optie zijn.

Ynze bedankt voor inbreng en meedenken over dit onderwerp.

6.

Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Mieke van Alphen: is er (actueel) inzicht voor wat betreft het bezoek van onze website ? Nee.

7.

Sluiting.

Voorzitter Dick Verbeek sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.