Historisch Museum Den Briel heeft een tekening van Cornelis Springer (1817-1891) verworven. De tekening in houtskool op papier meet 32 cm hoog en 40 cm breed. Uitgebeeld is een uitgewerkt stadsgezicht getiteld “Gezicht op de Catharijnekerk in Den Briel”, gezien vanaf het begin van het nog altijd bestaande straatje wat Het Heultje heet. De tekening is rechtsonder gesigneerd en gedateerd: C Springer 28 Aug 57.

De tekening, onlangs aangekocht op de veiling van Venduehuis der Notarissen Den Haag, betekent een versterking van de museale deelcollectie Springers die Museum Den Briel al meer dan honderd jaar in zijn verzameling bewaart. In de museumcollectie bevindt zich ook een schets in potlood van Het Heultje (inv.nr. 3712).

De aanwinst wordt vanaf medio september tentoongesteld in de Cornelia van der Lindenzaal van het museum. Cornelia van der Linden was de erflater met wiens erfenisgelden het Historisch Museum Den Briel in 2012 werd heringericht tot het landelijk aansprekende museum over de Tachtigjarige Oorlog en in 2019 het Visserijmuseum in Zwartewaal werd opgeleverd.