Vanaf 16 juni t/m 27 augustus is de Cornelia van der Lindenzaal van Museum Den Briel het decor voor de tentoonstelling “De Overwinning na het Rampjaar 1672. Spionnen van de Engelse Koning”.

De tentoonstelling is samengesteld door de drie gastconservatoren dr. Ronald Prud’homme van Reine, dr. Anne Doedens en ir. Frits de Ruyter de Wildt.

Op hoofdlijnen belicht de tentoonstelling twee met elkaar samenhangende onderwerpen:

* De Slag bij Kijkduin (Den Helder) op 21 augustus 1673. Die dag werd de gecombineerde Engels-Franse vloot verslagen door de Nederlandse oorlogsvloot onder leiding van Michiel de Ruyter (1607-1676). Een grote strategische overwinning voor de Republiek.

* De Engelsen wisten de Republiek op zee niet op de knieën te dwingen, ondanks de geheime informatie die ze ter ore kwam. Die informatie werd tijdens de gehele Derde Engelse Oorlog (1672-1674) meegenomen met de postboot die tussen Den Briel, Hellevoetsluis en Harwich voer. De veerdienst tussen Engeland en Republiek bleef ondanks de oorlog in bedrijf. Via Voorne werden zo de berichten van het Engelse spionnennetwerk doorgesluisd.

De tentoonstelling omvat schilderijen, prenten, brieven en voorwerpen in relatie tot Michiel de Ruyter en het werk van de spionnen. Bijzonder is het bruikleen van het portret van Michiel de Ruyter uit de collectie van het Westfries museum in Hoorn. Dit portret van de hand van Rembrandtleerling Ferdinand Bol (1616-1680) uit 1667 is vrijwel identiek aan het portret dat Bol van De Ruyter vervaardigde dat tot de collectie van het Mauritshuis behoort.

De tentoonstelling is gedeeltelijk geïnspireerd op het boek Agenten voor de Koning. Engelse spionage tijdens het Rampjaar 1672-1673, geschreven door Anne Doedens, Liek Mulder en Frits de Ruyter de Wildt.