De Historische Vereniging De Brielse Maasmond heeft door de Voorburgse kunstenaar Guido Sprenkels een bronzen portretkop van Rochus Meeuwiszoon laten vervaardigen.  Het geschenk voor Den Briel ter gelegenheid van 450 jaar bevrijding is op 30 november aan de Thoelaverweg  onthuld door burgemeester Gregor Rensen. De timmerman Rochus Meeuwiszoon hakte op 5 april 1572 met een bijl het Nieuwlandse sluisje door – anderen beweren dat hij het openzette – waardoor de Spanjaarden definitief op de vlucht sloegen.