Historisch raam weer thuis

Vandaag was een heuglijke dag voor de gemeente Brielle, Historisch Museum Den Briel en Historische Vereniging de Brielse Maasmond. Een verloren gewaand glas-in-lood raam werd teruggeplaatst in het oude stadhuis aan de Markt, het pand waar nu het museum huist.
Het raam (een medaillon) werd in 1922 in het stadhuis aangebracht ter herinnering aan het bezoek van de koninklijke familie aan Brielle bij het jubileum van de 1 april-viering en laat een afbeelding zien van koningin Wilhelmina en enkele familieleden met een citaat van de vorstin.

Het raam verdween in 1995 tijdens een verbouwing. Door een aanhoudende zoektocht en veel inspanningen van twee liefhebbers van de Brielse historie, ex-Briellenaar Rens van Adrighem en Aard Heijmans, lid van onze vereniging, werd het raam weer gevonden. De Haarlemse glazenier Johan de Haan kocht het raam enige jaren geleden op een Amsterdamse rommelmarkt. Zodra hij de herkomst kon achterhalen, nam hij contact op met de gemeente Brielle. Hij besloot het raam te schenken aan de gemeente en zijn bedrijf, het Haarlems Glas in Lood Huis, kreeg van de gemeente de opdracht het raam te restaureren. Het ‘vindersloon’ dat de Historische Vereniging de Brielse Maasmond uitloofde tijdens de zoektocht werd eerder dit jaar door de vereniging aan hem geschonken.

Tijdens een feestelijke en druk bezochte bijeenkomst werd het gerestaureerde raam onthuld door burgemeester Rensen en Aard Heijmans. De burgemeester schonk in zijn speech speciale aandacht aan de rol van de heren De Haan, Heijmans en Van Adrighem. Zij ontvingen als dank voor hun inspanningen een Brielse herinneringspenning, samen met een kleine oorkonde in een mooie lijst.

(Foto’s Klaas Schipper)

Bij de foto’s:

Burgemeester Rensen spreekt zijn blijdschap uit over de terugkomst van het raam

Lovende woorden aan het adres van Aard Heijmans, Johan de Haan en Rens van Adrighem

Glazenier Johan de Haan draagt het raam over een de gemeente Brielle d.m.v. het ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst

Burgemeester Rensen en Aard Heijmans onthullen het raam

Het gerestaureerde raam (een zogenaamd medaillon)