De heer Dick Verbeek heeft aan het bestuur te kennen gegeven dat hij zich terug trekt als voorzitter van onze vereniging.

Het bestuur is dankbaar voor alles wat er binnen de vereniging onder voorzitterschap van Dick Verbeek is bereikt.

Aan de heer Ynze Kuiper -lid van ons bestuur- is door het bestuur gevraagd of hij het voorzitterschap van de vereniging op zich wil nemen. Deze heeft daarop bevestigend geantwoord.

Uit het vorenstaande volgt dat het bestuur op de agenda voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering -in voorjaar 2024- aan de leden zal voorstellen om de heer Ynze Kuiper tot voorzitter te benoemen.

Tot die tijd zal de heer Kuiper optreden als interim voorzitter. Ook voor wat betreft de externe betrekkingen van de vereniging.