Lezing:

Datum: woensdag 19 april 2023
Tijd van aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal (Stadhuis), Markt 1, 3231AH, Brielle
“Agenten voor de koning: Engelse spionnen tijdens het rampjaar 1672”
Te houden door dr. Anne Doedens uit Sint-Maartensdijk

Algemene Ledenvergadering:

Datum: woensdag 19 april 2023
Tijd van aanvang: 21:15 uur
Locatie: Raadzaal (Stadhuis), Markt 1, 3231AH, Brielle

 

Agenda:

1. Opening en welkom door voorzitter, de heer D.A. Verbeek.

2. Mededelingen.

3. Notulen/kort verslag inzake de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden op donderdag 17-11-2022 (verkrijgbaar in zaal).

4. Vaststellen jaarstukken. Bestuursverslag.

5. Aanwijzen kascontrollecommissie voor het jaar 2024.

6. Financieel actueel.

7. Activiteiten 2023.

8. Inzake beeld Rochus Meeuwiszoon.

9. Website.

10. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

11. Sluiting.