Privacyverklaring

De Historische Vereniging De Brielse Maasmond (hierna Historische Vereniging) respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Historische Vereniging?

Voorletters

Achternaam

Adres

Woonplaats

Bankrekeningnummer (IBAN)

E-mailadres

Telefoonnummer

Waarvoor verwerkt de Historische Vereniging uw persoonsgegevens?

Als lid van de Historische Vereniging heeft u rechten en plichten.

U betaalt contributie. Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven gebruiken wij daarvoor uw bankrekeningnummer. Anders ontvangt u hiervoor op naam gestelde informatie op uw huisadres.

U ontvangt twee maal per jaar ons blad De Brielse Mare. Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats).

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de Historische Vereniging. Als u uw lidmaatschap opzegt bewaren wij uw gegevens, tenzij u aangeeft dat die verwijderd moeten worden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van de Historische Vereniging?

U kunt via de ledenadministratie de Historische Vereniging een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons bericht met deze informatie.

Wij treffen maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer wij uw lidmaatschap opzegt of wanneer u uw toestemming voor automatische incasso intrekt.

U heeft het recht om uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van algemene informatie.

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan er vanuit dat u eerst de Historische Vereniging van uw klacht op de hoogte stelt en een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

Digitale informatie

De Historische Vereniging heeft een website en facebook account  waarin u wordt geïnformeerd over relevante zaken voor verenigingsleden en geïnteresseerden.

Website cookies

Bij het bezoek aan onze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt doen verschilt per browser. Meer informatie kunt u vinden in de “Help”-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.


Contactgegevens:

https://www.debrielsemaasmond.nl, Ronald J. de Ridder, Van Bloys van Treslongweg 3, 3231 CT  Brielle. Tel. 0181 414674
e-mail: info(at)debrielsemaasmond.nl

Bescherming van uw gegevens

We gebruiken op deze website alleen een google analytics-code om te kunnen bijhouden hoeveel bezoekers de site trekt. We slaan dus géén IP-adressen op en kunnen daardoor verder niet zien wie onze website bezocht heeft. Daarnaast maken we gebruik van contactformulieren. Hieronder de volledige verklaring zoals we dit verplicht zijn.

Onze website maakt gebruik van contactformulieren. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Google Analytics

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (AVG 2018) mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat deze cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is de cookie van Google Analytics een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘debrielsemaasmond.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Cultuurweb Brielle en niet van Google. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Stichting Kunst en Cultuur Brielle (Cultuurweb Brielle) en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Cultuurweb Brielle is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

De websites die vallen onder Cultuurweb Brielle, waaronder de website van H.V. De Brielse Maasmond, voldoen hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. De Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op deze website worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van InterPedia zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting Kunst en Cultuur Brielle, Postbus 108, 3230 AC Brielle) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.