nwe-kop-site.jpg


PUBLICATIES

De Historische vereniging De Brielse Maasmond publiceert twee keer per jaar historische artikelen in de Brielse Mare. Bovendien geeft de vereniging met enige regelmaat losse publicaties en "specials" uit over historische onderwerpen van de stad Brielle en de streek. Publicaties die niet meer in de boekhandel of Historisch Museum Den Briel verkrijgbaar zijn, kan men op deze pagina als pdf-document downloaden.

Nol Freijsen:

'Van Pietersdijk tot Wolvenpolder', speciale uitgave Brielse Mare, december 2017.

Deze pubnlicatie kunt u bestellen door euro 11,50 (incl. portokosten) over te maken naar:
IBAN NL20INGB0000208792
t.n.v. Historische Vereniging de Brielse Maasmond
o.v.v.'Special Brielse Mare' en uw adres.
U krijgt het blad dan zo snel mogelijk per post toegestuurd.

NB: in de vakantieperiode kan toezending iets langer duren.


T.E. van Ditmars:

 't Gecroonde Hart: van 17e eeuwse brouwerij tot kolenhandel

 
Henk Vegter:

Witte Cornelisz de With; een 17de eeuwse viceadmiraal uit den Briel

Veerman, laat ons overvaren! Een beknopte geschiedenis van de veerdiensten naar Brielle

Brielse Maas-tocht Een gids voor een tocht langs de Brielse Maas.Hotel 'De Nymph', een huis met geschiedenis


Sjoerd de Meer en Rikkert Wijk:

'De kaart van de landen van Voorne door Jan Jansz. Potter, 1576'
Deze publicaite geeft een uitvoerige beschrijving van een unieke kaart, getekend door Jan Jansz. Potter, op initiatief van Prins Willem van Oranje en de Staten van Holland. De publicatie is de koop in het Historisch Museum Den Briel en in het Streekarchief. De prijs van het boekje "Kaart van Potter"is euro 4,00.