nwe-kop-site.jpg

BRIELSE MARE

Twee keer per jaar brengt onze vereniging het blad Brielse Mare uit. Leden krijgen het blad automatisch toegezonden, voor belangstellenden is het voor 2 euro te koop bij de plaatselijke boekhandels, het Historisch Museum Den Briel en het Streekarchief.

In de Brielse Mare leest u artikelen over de geschiedenis van de stad en de streek
en natuurlijk nieuws van de vereniging.


In het oktobernummer van 2017 vindt u onder meer de volgende artikelen:

Stad geboren uit waters(nood)
De ontstaansgeschiedenis van Den Briel
De Brielse Sinterklaasviering. De ontmaskering van een traditie.
De Martelaren van Gorcum
Recensie: Gehangen Heiligen; De martelaren van Gorcum
Geschiedenis vondst 1922-raam

                                           
Onder Download Brielse Mare zijn alle eerder verschenen nummers als pdf-document te vinden. 

Door te klikken op Index krijgt men een overzicht van alle eerder verschenen artikelen te zien.